Vietmeta IRC Network irc.vietmeta.com:6667 forever running

Đã lâu rồi, tự nhiên nhớ mIRC, thích cảm giác "treo nick" chẳng để làm gì... VÔ BỔ... những ngày anh em tụ tập... Một ngày không mIRC là một ngày không bình thường...


Chat bằng Web

Chat trên Web bằng lightIRC

Không cần cài đặt, chỉ cần khai báo nick

Download mIRC 7.43

Download mIRC 7.43 (password giải nén là: chat)

Đây là phiên bản mIRC có hổ trợ Unicode chat bằng Tiếng Việt có dấu (sử dụng Unikey). Tải về, sau đó giải nén vào thư muc trong ổ đĩa D: hoặc Desktop để chạy.